2017/2018

Test minor

Beskrivelse

Prøvens navn Prøveform Bedømmelse Intern/ekstern prøve ECTS Vægt
Virksomhedsstudier og økonomisk psykologi, del 1Skriftlig stedprøve på CBS' computere7-trins-skalaIntern prøve7.57.5
Virksomhedsstudier og økonomisk psykologi, del 2Mundtlig stedprøve7-trins-skalaIntern prøve7.57.5

Kursus ECTS
Ledelsesfagligt grundforløb5
Offentlig styring: Idéer og praksis5
Personligt udviklingsforløb A1
Ledelse af reform og forandring5
Strategisk ledelse i et governance perspektiv5
Valgfag9
I alt30

Kursus ECTS
Personligt udviklingsforløb B4
Strategisk HRM i det moderne arbejdsliv5
Valgfag9
Masterprojekt12
I alt30